Arvonnan säännöt

Järjestäjä

Poppamies Oy, Lentolantie 14-16, 36220 Kangasala, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää Grillikesä-arvonnan, jäljempänä ”Arvonta”.

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteessa https://www.poppamies.fi/grillikesa/ ja https://xc08ujqwso3.typeform.com/to/Pu7GsdqE

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Järjestäjän työntekijät.

Osallistumalla Arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa aineistoon, edelleen luovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää Järjestäjästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet Järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen aineiston lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä.

Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Lue lisää tietosuojaselosteesta.

Arvontaan osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he voivat saada informaatiota liittyen Poppamiehen tuotteisiin sekä että heidän antamiaan yhteystietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

Osallistujien yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Osallistuminen ja arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua 25.4.-1.7.2024 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä https://www.poppamies.fi/grillikesa/ -sivuilla olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot, ja vahvistamalla osallistuminen painamalla ”osallistu/lähetä tai muuta vastaavaan -painiketta. Arvontaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Palkinnot ja voittajan valinta

Kilpailun palkintona arvotaan yhteensä kymmenen Poppamiehen grillikesä -paketteja. Yksi paketti sisältää erilaisia Poppamies-tuotteita. Yhden palkinnon arvo on noin 30 euroa.

Palkinnot arvotaan kampanjan päätyttyä 5.7.2024 mennessä kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Voittajille ilmoitetaan arvontavoitoista arvonnan suorittamisen jälkeen viipymättä henkilökohtaisesti joko sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Verotus

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.