Oy Poppamies ja Business Finland häiriötilannerahoitustuki

Korona-virus iski maailman talouteen rajusti alkuvuoden 2020 aikana. Tavaraliikenteessä ja erityisesti tuonnissa alkoi näkyä rahtiaikojen pidentymisiä sekä logististen kustannusten nousua. Tavaravirtojen häiriintyminen eri maissa koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoimien vuoksi johti kuljetuskaluston saatavuuden haasteisiin.

Tämä vaikuttaa kaikkiin niihin yhtiöihin, joilla on tuontia Suomeen ja vientiä Suomesta. Oy Poppamies valmistuttaa tuotteita eri tehtaissa, osan sijaitessa myös Suomen ja Euroopan ulkopuolella. Osassa näiden tuotteiden valmistusta alkoi nopeasti näkyä saatavuushaasteita, jotka toistaiseksi saatiin paikattua riittävällä varastolla. Oli kuitenkin nähtävissä, että kriisin pitkittyessä olisi osassa Poppamiehen tuotteita vaara toimituskatkosiin.

Business Finland ilmoitti maaliskuussa tukevansa niitä yrityksiä, joiden toimintaan koronan aiheuttama häiriötilanne vaikutti. Lähtökohtaisena ajatuksena oli luoda uusia toimintamalleja, joissa tämän tyyppisten häiriöiden aiheuttamia haasteita voitaisiin minimoida niin tämän päivän koronakriisissä, kuin myös tulevaisuuden vastaavissa haasteissa.

Poppamiehessä oli tunnistettu tuotteita, joiden valmistaminen Suomessa voisi olla mahdollista panostamalla näiden tuotteiden osalta tuotekehitykseen ja sopivan yhteistyökumppanin kanssa toimimiseen. Poppamies haki ja sai Business Finlandin tukea projektiin, jonka tavoitteena on siirtää osa ulkomaisesta tuotannosta Suomeen. Tällä pyritään vähentämään tuotantoketjujen aiheuttamia haasteita vastaavissa kriiseissä.

Poppamies ei pienenä yhtiönä olisi voinut yksin toteuttaa nyt käynnissä olevaa projektia ilman Business Finlandin tarjoamaa tukea. Poppamiehen vuoden 2019 aikana myymistä tuotteista 39% on valmistettu Suomessa. Olemme asettaneet tavoitteeksi, että projektin lopputuloksena Suomessa valmistettujen
tuotteiden osuus kasvaa merkittävästi ja saavuttaisi yli 55% osuuden vuoden loppuun mennessä.

Poppamies haluaa todeta, että Business Finlandin tuki oli ensiarvoisen tärkeä osa nyt käynnissä olevaa projektia, jonka myötä saamme lähivuosien aikana siirrettyä miljoonien eurojen arvosta työtä Suomeen. Ilman tätä tukea, projektin toteuttaminen ei olisi ollut meille mahdollista.